linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Informacja - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Informacja

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/847 z dnia 20 maja 2015r, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.) pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferu środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.
Ponadto dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach transferów środków pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej następujące informacje:

Dyspozycje z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie: