linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Wyłączenie usługi informacji o stanach i operacjach na rachunkach bankowych drogą telefoniczną. - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Wyłączenie usługi informacji o stanach i operacjach na rachunkach bankowych drogą telefoniczną.

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, iż z dniem 14 września br zostaje wyłączona usługa informacji o stanach i operacjach na rachunkach bankowych drogą telefoniczną. Podyktowane jest to wejściem w życie unijnej dyrektywy PSD2.