linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Przypomnienie o zmianie sposobu logowania i autoryzacji w Bankowości Elektronicznej - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Przypomnienie o zmianie sposobu logowania i autoryzacji w Bankowości Elektronicznej

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, przypominamy, że ze względu na zmiany Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wycofane z oferty zostają tokeny RSA oraz ulega zmianie sposób logowania do Bankowości Internetowej.

Z tokenów RSA można korzystać tylko do 13 września 2019 roku.
Aby korzystać aktywnie z Bankowości Internetowej po 14 września, prosimy o zmianę metody logowania/autoryzacji na mobilny Token SGB lub kody SMS, przez:
1. Złożenie wniosku w Bankowości Internetowej – po zalogowaniu należy wybrać nowy wniosek w sekcji ZAPYTANIA i ZMIANY.
2. Kontakt z Infolinią – od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 22:00 pod numerem 800 888 888 (bezpłatna infolinia),
3. Kontakt z placówką banku – adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.bs-starogard.pl

Zmianie ulegną zasady stosowania haseł stałych do logowania i kodów SMS do autoryzacji:
1. Podczas logowania oprócz loginu i hasła wymagane będzie również podanie jednorazowego kodu SMS otrzymanego z banku.
2. Podczas autoryzacji transakcji otrzymany kod SMS należy poprzedzić hasłem służącym do logowania – w jednym polu.

Jednocześnie informujemy, ze w dniu 8 września 2019 zmieniony zostanie również prezentowany numer nadawcy w wiadomościach tekstowych SMS z „661 00 12 12” na „SGB”.

W zakładce BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA zamieszczone są zaktualizowane Przewodniki dla klientów oraz filmy instruktażowe dotyczące Tokena mobilnego SGB.