linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Poznaj nowe Konto Tak - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Poznaj nowe Konto Tak

Powiedz TAK nowoczesności 

i otwórz nowe Konto TAK!

Czy jesteś na TAK?????

to tylko:

 

TAK!

Ale to jeszcze nie wszystko!

Ponieważ:

 

TAK!

i jeszcze otrzymasz!

Bądź nowoczesny, bądź na TAK