linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zmiany w oprocentowaniu depozytów założonych poprzez bankowość elektroniczną. - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Zmiany w oprocentowaniu depozytów założonych poprzez bankowość elektroniczną.

Informujemy, że od 25.03.2020 r. depozyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej WIBID 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca obowiązująca przez okres następnego miesiąca i stałej marży: depozyt 1 miesięczny – WIBID 1M – 0,55, depozyt 3 miesięczny – WIBID 1M – 0,35, depozyt 6 miesięczny – WIBID 1M – 0,25, depozyt 12 miesięczny – WIBID 1M – 0,05, depozyt 24 miesięczny – WIBID 1M + 0,15.