linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Obowiązek weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Obowiązek weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku zgodnie z:
  • Ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości,
  • Ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności,
Wprowadzamy obowiązek weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Działanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz zapobieganie ich nieautoryzowanemu wykorzystaniu.
Weryfikacja będzie obowiązkowa w następujących sytuacjach:
  • przed zawarciem umowy o kredyt, ROR, rachunek oszczędnościowy, leasing, pożyczkę i świadczenie usług płatniczych (jeżeli w treści umowy przewidziano pożyczkę lub kredyt),
  • w przypadku wypłaty gotówki w oddziale banku, gdy wysokość wypłaty lub suma wypłat danego dnia przekroczy 3-krotność płacy minimalnej (tj. około 12,7 tys. zł w roku 2024) należy sprawdzić klienta w bazie PESEL. Jeśli PESEL będzie zastrzeżony, taka wypłata zostanie wstrzymana na 12 godzin. Cofnięcie zastrzeżenia nie powoduje automatycznej możliwości dokonania transakcji (wymagany okres blokady 12 godzin).
Co to oznacza dla Państwa?
Jeśli numer PESEL jest zastrzeżony, bank odmówi wykonania wyżej wymienionych operacji. Aby cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, można zalogować się na stronie gov.pl lub skorzystać z aplikacji mObywatel. Po wycofaniu zastrzeżenia, można ponownie je zastrzec po 30 minutach.
Jak zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?
Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL można wykonać poprzez:
  • stronę internetową  gov.pl
  • aplikację mObywatel
  • w dowolnym urzędzie gminy
  • w banku (możliwość zastrzegania PESEL w banku, bez możliwości cofania zastrzeżenia)
Dlaczego to robimy?
Wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji PESEL ma na celu ochronę Państwa przed oszustwami i wyłudzeniami, które mogą wyniknąć z nieautoryzowanego użycia danych osobowych. Dzięki nowemu systemowi, w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL, operacje wymagające jego użycia zostaną automatycznie zablokowane, co zapobiegnie nieuprawnionym działaniom.