linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Generali z Myślą o Firmie - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Generali z Myślą o Firmie

Ubezpieczenie majątku Twojej firmy to kompleksowe zabezpieczenie całego majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, masz możliwość elastycznego dostosowania wariantu ubezpieczenia.

Co zyskujesz z ubezpieczeniem Generali, z myślą o firmie:

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz indywidualnych potrzeb Klienta istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:

Proponujemy również rozszerzenie zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka:

Karta Produktu

Karta uzupełniająca 

Po szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zapraszamy do placówek  Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim