linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Gwarancje i Poręczenia - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Gwarancje i Poręczenia

Gwarancja stanowi zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta. Tym samym może stanowić zabezpieczenie wadium, terminowej zapłaty, należytego wykonania umowy itp.

Poręczenie stanowi zabezpieczenie wierzytelności zleceniodawcy wobec beneficjenta, wynikającej z zawartej między nimi umowy.

Twoje korzyści:

Bank dodatkowo udziela gwarancji de minimis (PLD) za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.