linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Już teraz zainwestuj w energię słoneczną i weź kredyt z dotacją na zakup kolektora słonecznego i chroń środowiskoKredyt z dotacją NFOŚiGW można przeznaczyć na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Kredyt z dotacją może otrzymać:
– osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania rodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne (z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej!) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Z kredytu można sfinansować:
1. Koszt projektu budowlano – wykonawczego instalacji zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
2. Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych ( w szczególności : kolektora słonecznego, aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki),
3. Koszt montażu kolektora słonecznego,
4. Zapłacony podatek VAT z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek nie jest kosztem kwalifikacyjnym.

Warunki kredytu:
1. Kredyt udzielany jest w złotych polskich,
2. Okres kredytowania dla osób fizycznych – od 1 roku do 5 lat,

Dotacja jest udzielana przez NFOŚiGW w wysokości 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia .

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim