linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt gotówkowy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyt gotówkowy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Świętujemy razem z Tobą!

Weź kredyt gotówkowy dla osób prywatny na dowolny cel i nie płać prowizji.

*Prowizja przygotowawcza 0 zł – dla Kredytobiorcy, dla którego dzień złożenia kompletnego wniosku kredytowego jest jego dniem urodzin (jeżeli dzień urodzin przypada w dzień wolny, przyjmuje się jako dzień złożenia wniosku kolejny pierwszy dzień roboczy); 1,50% kwoty kredytu min. 100 zł – dla posiadaczy ROR, rachunków bieżących oraz dla klientów ubiegających się po raz pierwszy o kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim; 3,00% kwoty kredytu dla pozostałych Klientów. Oprocentowanie zmienne 8,37% w skali roku; RRSO 8,70% Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 15 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,37%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 935,76 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1 935,76 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,70%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 16 935,76 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.05.2019 r.