linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt gotówkowy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyt gotówkowy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Świętujemy razem z Tobą!

Weź kredyt gotówkowy dla osób prywatny na dowolny cel i nie płać prowizji.

kwota udzielonego kredytu 17.000,00 zł,

całkowita kwota kredytu 17.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),

okres kredytowania 36 miesięcy,

roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,34%,

całkowity koszt kredytu wynosi 2.673,60 zł, w którego skład wchodzą:

  1. prowizja za udzielenie kredytu 255,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 2.274,60 zł,
  3. koszty usług dodatkowych 144,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 144,00 zł,
  4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,43%,

  całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 19673,60 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.02.2020r.