linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt inwestycyjny ROL-INWESTOR - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyt inwestycyjny ROL-INWESTOR

Kredyt przeznaczony na zapewnienie finansowania podmiotom prowadzącym: działalność rolniczą, usługi dla rolnictwa oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Twoje korzyści:

Co może być przedmiotem kredytowania?

Przedmiotem kredytu mogą być nakłady inwestycyjne, w tym zakup stada podstawowego związane z rodzajem prowadzonej działalności.

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.