linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt inwestycyjny ROL - INWESTOR - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyt inwestycyjny ROL – INWESTOR

Kredyt inwestycyjny ROL – INWESTOR

Przeznaczenie

Kredyt jest przeznaczony na realizację inwestycji w rolnictwie i usługach dla rolnictwa.

Charakterystyka produktu

  • udzielany jest podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność rolniczą, działy specjalne produkcji rolnej oraz usługi dla rolnictwa,
  • kwota kredytu stanowi:
   • 80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie rolnym, w agroturystyce oraz w działalności weterynaryjnej,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcia realizowane w usługach dla rolnictwa,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcia realizowane przez działy specjalne produkcji rolnej,
  • okres kredytowania do 120 miesięcy,
  • istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy,
  • zabezpieczenie: przewidziane prawem cywilnym, ustalane jest indywidualnie z Kredytobiorcą,
  • spłata kredytu następuje w terminach ustalonych w umowie o kredyt,
  • korzystne warunki cenowe kredytu,
  • uproszczona procedura rozpatrywania wniosku.

 Szczegóły dostępne w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.