linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

KREDYT KLĘSKOWY Z DOPŁATAMI ARIMR - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

KREDYT KLĘSKOWY Z DOPŁATAMI ARIMR

Informujemy, iż limity na KREDYTY KLĘSKOWE z dopłatą odsetek ARiMR  są dostępne w naszym Banku.

Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K02, zyskujesz:

O w/w kredyt ubiegać się można w ciągu 12 miesięcy od powstania szkody w wysokości określonej w protokole szacowania szkód. Ponadto możemy sfinansować skutki klęski na zasadach komercyjnych. Zapraszamy do kontaktu.