linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

KREDYT PLUS - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

KREDYT PLUS


Teraz w naszym Banku możesz otrzymać wygodny kredyt gotówkowy KREDYT+


SPRAWDŹ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do placówek Naszego Banku!

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 15 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,35%, całkowity koszt kredytu wynosi 2 198,89 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 225,00 zł, odsetki od kredytu 1 973,89 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,82%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 17 198,89 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25.10.2018 r.