linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty inwestycyjne - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne

Przeznaczenie
Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje:

  • budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z ich wykorzystaniem do produkcji, usług i handlu,

  • zakup ziemi, budynków i pawilonów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

  • wyposażenie nowych, rozwój i modernizację już istniejących zakładów, a w szczególności zakup nowych urządzeń,

  • zakup pojazdów związanych z działalnością gospodarczą,

  • remont środków trwałych zwiększający ich trwałość,

  • inne cele związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym np.: nakłady na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego.

Charakterystyka produktu

  • kredyt inwestycyjny może mieć charakter kredytu krótko, średnio lub długoterminowego z możliwością zastosowania karencji,

  • kredyt na działalność inwestycyjną stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Udział środków własnych w finansowej inwestycji powinien wynosić co najmniej 20% wartości nakładów inwestycyjnych netto,

  • udzielony kredyt inwestycyjny w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystany jednorazowo bądź w transzach.

Oprocentowanie i prowizja od kredytu zależą od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, okresu kredytowania szczegóły w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.