linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ochrona prawna dla rolników - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Ochrona prawna dla rolników

Ochrona prawna dla rolników

Ochrona   Prawna   to   ubezpieczenie  majątkowe,   zapewniające   uzyskanie   pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie reprezentował Twoje sprawy w sądzie. Koszty sądowe i wynagrodzenie profesjonalistów pokryje Concordia. Dzięki polisie Ochrony Prawnej masz Adwokata lub Radcę Prawnego.

Więcej informacji tutaj