linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Oprocentowanie - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Oprocentowanie

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA MAJ 2020 (WIBID 1M = 0,44%)

 

Rozdział 1. Oprocentowanie depozytów w stosunku rocznym (dla trwających umów dla klientów indywidualnych od 1.06.2020 r. a dla klientów instytucjonalnych od 1.05.2020 r.)

Lp.

Nazwa

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie wynikowe

1.

Rachunki oszczędnościowe „Książeczka”

zmienne

0,00%

0,00%

2.

Rachunki oszczędnościowe „Plus”

zmienne

WIBID 1M** – 0,35 

0,09%

3.

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

zmienne

0,00%

0,00%

4.

Lokaty nocne Overnight (O/N)

zmienne

WIBID 1M** – 0,65 

0,00%

5.

Rachunki bieżące i pomocnicze

zmienne

0,00%

0,00%

 

Rachunki terminowe depozytowe

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania rachunków założonych/odnowionych

w placówce Banku

w kanałach elektronicznych 

 1.

rachunki depozytowe 1 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,65 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 0,55 tj. 0,00%

 2.

rachunki depozytowe 3 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,45 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 0,35 tj. 0,09%

 3.

 rachunki depozytowe 6 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,35 tj. 0,09%

WIBID 1M** – 0,25 tj. 0,19%

4. 

rachunki depozytowe 12 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,15 tj. 0,29%

WIBID 1M** – 0,05 tj. 0,39%

 5.

 rachunki depozytowe 24 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** + 0,05 tj. 0,49%

WIBID 1M** + 0,15 tj. 0,59%

* oprocentowanie stałe jest dostępne wyłącznie dla depozytów o oprocentowaniu stałym założonych do 24.03.2020 r. automatycznie odnawianych na kolejny okres

** Stawka bazowa WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca obowiązująca przez okres następnego miesiąca, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  w przypadku, gdy zmienna stopa procentowa przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania rachunków ustala się na poziomie 0,00%

 

lp

Rachunki terminowe depozytowe

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania rachunków założonych/odnowionych

w placówce Banku

w kanałach elektronicznych 

 

lokaty krótkoterminowe **

 

 

 

1.

2 – 7 dniowe

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 1,35 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 1,25 tj. 0,00%

2.

8 – 14 dniowe

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 1,15 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 1,05 tj. 0,00%

3.

 15 – 21 dniowe

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 1,05 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 0,95 tj. 0,00%

4.

 rachunki depozytowe 2 miesięczne

stałe/zmienne

WIBID 1M* – 0,55 tj. 0,00%

WIBID 1M* – 0,45 tj. 0,00%

5.

rachunki depozytowe 9 miesięczne

stałe/zmienne

WIBID 1M* – 0,25 tj. 0,19%

WIBID 1M* – 0,15 tj.0,29%

6.

rachunki depozytowe 24 miesięczne do 49.999,99 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 0,55 tj. 0,99%

WIBID 1M* + 0,55 tj. 0,99%

7.

 rachunki depozytowe 24 miesięczne od  50.000,00 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 0,85 tj. 1,29%

WIBID 1M* + 0,85 tj. 1,29%

8.

rachunki depozytowe 36 miesięczne do 49.999,99 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 0,85 tj. 1,29%

WIBID 1M* + 0,85 tj. 1,29%

9.

 rachunki depozytowe 36 miesięczne od  50.000,00 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 1,15 tj. 1,59%

WIBID 1M* + 1,15 tj. 1,59%

10.

 rachunki depozytowe 36 miesięczne

stałe/zmienne

WIBID 1M* + 0,25 tj. 0,69%

WIBID 1M* + 0,35 tj. 0,79%

* Stawka bazowa WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca obowiązująca przez okres następnego miesiąca (w okresie 25-31.03.2020 r. WIBID 1 M z dnia 23.03.2020 r.) obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 

**Dotyczy wyłącznie klientów instytucjonalnych