linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Oprocentowanie - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Oprocentowanie

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Lp. Nazwa Rodzaj oprocentowania Wysokość oprocentowania
1. Rachunki oszczędnościowe „Książeczka” zmienne 0,00%
2. Rachunki oszczędnościowe „Plus” zmienne 1,10 %
3. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe zmienne 0,00%
4. Lokaty nocne Overnight (O/N) zmienne 0,80%
5. Rachunki bieżące i pomocnicze zmienne 0,00%
6. Rachunki terminowe depozytowe Rodzaj oprocentowania Wysokość oprocentowania rachunków założonych/odnowionych
w placówce Banku w kanałach elektronicznych 
  1) rachunki depozytowe 1 miesięczne stałe/zmienne* 0,60% 0,70%
  2) rachunki depozytowe 2 miesięczne stałe/zmienne* 0,70% 0,80%
  3) rachunki depozytowe 3 miesięczne stałe/zmienne* 0,90% 1,00%
  4) rachunki depozytowe 6 miesięczne stałe/zmienne* 1,20% 1,30%
  5) rachunki depozytowe 9 miesięczne stałe/zmienne* 1,30% 1,40%
  6) rachunki depozytowe 12 miesięczne stałe/zmienne* 1,40% 1,50%
  7) rachunki depozytowe 24 miesięczne stałe/zmienne* 1,60% 1,70%
  8) rachunki depozytowe 36 miesięczne stałe/zmienne* 1,80% 1,90%
7. Lokaty krótkoterminowe[1]      
  1)       2 – 7 dniowe stałe 0,20% 0,30%
  2)       8 – 14 dniowe stałe 0,40% 0,50%
  3)       15 – 21 dniowe stałe 0,50% 0,60%

* oprocentowanie zmienne jest dostępne wyłącznie dla depozytów o oprocentowaniu zmiennym założonych do 31.01.2019 r. automatycznie odnawianych na kolejny okres

 

[1] Dotyczy wyłącznie klientów instytucjonalnych