linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Oprocentowanie - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Oprocentowanie

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NA MARZEC 2020 (WIBID 1M = 0,95%)

 

Rozdział 1. Oprocentowanie depozytów w stosunku rocznym obowiązujące od 25.03.2020 r. (dla trwających umów dla klientów indywidualnych od 1.06.2020 r. a dla klientów instytucjonalnych od 1.05.2020 r.)

Lp.

Nazwa

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania

1.

Rachunki oszczędnościowe „Książeczka”

zmienne

0,00%

2.

Rachunki oszczędnościowe „Plus”

zmienne

WIBID 1M** – 0,35 tj.0,60%

3.

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

zmienne

0,00%

4.

Lokaty nocne Overnight (O/N)

zmienne

WIBID 1M** – 0,65 tj. 0,30%

5.

Rachunki bieżące i pomocnicze

zmienne

0,00%

6.

Rachunki terminowe depozytowe

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania rachunków założonych/odnowionych

w placówce Banku

w kanałach elektronicznych 

 

1) rachunki depozytowe 1 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,65 tj. 0,30%

WIBID 1M** – 0,55 tj. 0,40%

 

2) rachunki depozytowe 3 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,45 tj. 0,50%

WIBID 1M** – 0,35 tj. 0,60%

 

3) rachunki depozytowe 6 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,35 tj. 0,60%

WIBID 1M** – 0,25 tj. 0,70%

 

4) rachunki depozytowe 12 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 0,15 tj. 0,80%

WIBID 1M** – 0,05 tj. 0,90%

 

5) rachunki depozytowe 24 miesięczne

stałe*/zmienne

WIBID 1M** + 0,05 tj. 1,00%

WIBID 1M** + 0,15 tj. 1,10%

7.

Lokaty krótkoterminowe[1]

 

 

 

 

1)       2 – 7 dniowe

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 1,35 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 1,25 tj. 0,00%

 

2)       8 – 14 dniowe

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 1,15 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 1,05 tj. 0,00%

 

3)       15 – 21 dniowe

stałe*/zmienne

WIBID 1M** – 1,05 tj. 0,00%

WIBID 1M** – 0,95 tj. 0,00%

* oprocentowanie stałe jest dostępne wyłącznie dla depozytów o oprocentowaniu stałym założonych do 24.03.2020 r. automatycznie odnawianych na kolejny okres

** Stawka bazowa WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca obowiązująca przez okres następnego miesiąca (w okresie 25-31.03.2020 r. WIBID 1 M z dnia 23.03.2020 r.) obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  w przypadku, gdy zmienna stopa procentowa przyjmuje wartość ujemną wysokość oprocentowania rachunków ustala się na poziomie 0,00

 

Rachunki terminowe depozytowe

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania rachunków założonych/odnowionych

w placówce Banku

w kanałach elektronicznych 

1) rachunki depozytowe 2 miesięczne

stałe/zmienne

WIBID 1M* – 0,55 tj. 0,40%

WIBID 1M* – 0,45 tj. 0,50%

2) rachunki depozytowe 9 miesięczne

stałe/zmienne

WIBID 1M* – 0,25 tj. 0,70%

WIBID 1M* – 0,15 tj. 0,80%

3) rachunki depozytowe 24 miesięczne do 49.999,99 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 0,55 tj. 1,50%

4) rachunki depozytowe 24 miesięczne od  50.000,00 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 0,85 tj. 1,80%

5) rachunki depozytowe 36 miesięczne do 49.999,99 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 0,85 tj. 1,80%

6) rachunki depozytowe 36 miesięczne od  50.000,00 zł założone do 31.01.2019 r.

zmienne

WIBID 1M* + 1,15 tj. 2,10%

7) rachunki depozytowe 36 miesięczne

stałe/zmienne

WIBID 1M* + 0,25 tj. 1,20%

WIBID 1M* + 0,35 tj. 1,30%

* Stawka bazowa WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca obowiązująca przez okres następnego miesiąca (w okresie 25-31.03.2020 r. WIBID 1 M z dnia 23.03.2020 r.) obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 

Rozdział 2. Kapitalizacja odsetek (dla depozytów, o których mowa w Rozdziale 1)

 1.            Rachunki bieżące i pomocnicze, a także rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo- rozliczeniowe – kwartalnie, na koniec każdego miesiąca      kończącego kwartał kalendarzowy

2.            Depozyty terminowe – po upływie zadeklarowanego terminu

 

[1] Dotyczy wyłącznie klientów instytucjonalnych