linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Program Rodzina 500+ w Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Program Rodzina 500+ w Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej

Klientom Banków Spółdzielczych SGB, przystępujących do zrzeszeniowego rozwiązania obsługi wniosków, została udostępniona możliwość składania wniosków w ramach Programu Rodzina 500+ za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

W dniu 15 marca 2016 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Bankami, które zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie składania wniosków o świadczenia z Programu Rodzina 500+. Wśród nich jest SGB-Bank S.A. reprezentujący zrzeszone Banki Spółdzielcze uczestniczące w programie.

Klienci korzystający z bankowości elektronicznej będą mogli samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu. Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku. SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB będą pośredniczyć w przekazaniu wniosków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacjami o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500 oraz na dedykowanej stronie programu: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

złóż wniosek