linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek oszczędnościowy PLUS - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Rachunek oszczędnościowy PLUS

Rachunek oszczędnościowy PLUS

Rachunek oszczędnościowy otwierany na czas określony lub nieokreślony z oprocentowaniem wyższym niż na standardowym rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona z wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 20,00 zł. Stan środków pozostawionych na rachunku nie może być niższy niż 100,00 zł. Jedna wypłata środków, gotówkowa lub bezgotówkowa, jest wolna od prowizji, za każdą kolejną pobierana jest prowizja zgodnie z obowiązującą taryfą. Do rachunku nie wydaje się kart płatniczych.