linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek rozliczeniowy - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Rachunek rozliczeniowy

Rachunek rozliczeniowy

Osobom prowadzącym działalność rolniczą proponujemy rachunki rozliczeniowe. Dokumentami wymaganymi do otwarcia rachunku są:

  • nakaz płatniczy podatku za bieżący rok,
  • dokument nadania numeru NIP,
  • dowód osobisty.

Posiadacz rachunku może przeprowadzać transakcje bezgotówkowe w formie polecenia przelewu, polecenia zapłaty, zlecenia stałego lub czeku potwierdzonego. Wszystkie rozliczenia realizowane są poprzez elektroniczny system rozliczeń ELIXIR.

Wypłat gotówkowych z rachunku Klienci mogą dokonywać na podstawie:

  • dowodu osobistego (właściciel rachunku lub pełnomocnik – w siedzibie banku),
  • czeku gotówkowego,
  • karty płatniczej.

Do rachunków rozliczeniowych dla rolników wydawane są międzynarodowe karty płatnicze:

  • MASTERCARD BUSINESS,
  • MASTERCARD BUSINESS GOLD,
  • VISA BUSINESS ELECTRON,
  • VISA BUSINESS ELECTRON payWave (funkcja bezstykowa)

Posiadacz rachunku może złożyć w banku dyspozycję telefonicznego udzielania informacji o stanie rachunku „na hasło”. Posiadaczom rachunków proponujemy korzystanie z systemu bankowości internetowej. Wyciągi z rolniczych rachunków rozliczeniowych generowane są przez bank ostatniego dnia miesiąca.. Środki zgromadzone na rachunkach podlegają kapitalizacji kwartalnej i są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.