linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunki lokat terminowych - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Rachunki lokat terminowych

Posiadacze rachunków rozliczeniowych mogą lokować swoje przejściowe nadwyżki finansowe na rachunkach lokat terminowych na dogodne, wybrane przez siebie, terminy. Oferujemy następujące okresy dla przechowywania środków:

Wpłaty środków na rachunki lokat można dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 PLN.