linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych służą do przechowywania środków finansowych przez określone okresy. Dają możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na rachunkach a’vista i ROR. Minimalna kwota lokaty to 100,00 zł.

Nasz bank otwiera rachunki terminowe na następujące terminy: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.

Dla lokat od 1 do 6 miesięcy proponujemy oprocentowanie stałe lub zmienne.