linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

TWÓJ PRĄD - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

TWÓJ PRĄD

“TWÓJ PRĄD” to kredyt na fotowoltaikę.

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska.

 „Mój prąd” to program dopłat do instalacji montażu paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Rząd zapowiedział, że każdy prywatny odbiorca energii elektrycznej otrzyma dotację w wysokości 50% wartości instalacji baterii słonecznej – maksymalnie 5.000 zł. Początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 r., ich nabór będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, potencjalni beneficjenci muszą zgłaszać się bezpośrednio do Funduszu.

 Szczegółowe założenia programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe

 

Jesteś zainteresowany zieloną energią? My też. Mamy pewien pomysł:

kwota udzielonego kredytu 17.000,00 zł,

całkowita kwota kredytu 17.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),

okres kredytowania 36 miesięcy,

roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,97%,

całkowity koszt kredytu wynosi 1.648,30 zł, w którego skład wchodzą:

  1. prowizja za udzielenie kredytu 170,00 zł,

  2. odsetki od kredytu 1.334,30 zł,

  3. koszty usług dodatkowych 144,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 144,00 zł,

  4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł

przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,40%,

całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 18 648,30 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.02.2020 r.

Zapraszamy do kontaktu.