linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Visa Electron - młodzieżowa - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Visa Electron – młodzieżowa

Twoje korzyści:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Rynek 8, kod pocztowy: 83-200, Starogard Gdański wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000125835, NIP: 5920007291, REGON: 000496107, Kod BIC-SWIFT Banku: GBWCPLPP


Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBB, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.