linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Władze - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Władze

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim na podstawie art. 22aa Ustawy Prawo bankowe dot. informacji o spełnianiu wymogów przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oświadcza, że wszyscy Członkowie Zarządu posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy bankowej i kierowania zespołami pracowniczymi a także wiedzę z zakresu bankowości. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne i dają rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych obowiązków oraz, dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.