linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Władze - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Władze

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Rada Nadzorcza w składzie: