linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Dane finansowe Banku - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Dane finansowe Banku

Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim za 2018 rok

Aktywa – 2018 r.

Pasywa – 2018 r.

Pozabilans – 2018 r.

Rachunek zysków i strat – 2018 r.