linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Dane finansowe Banku - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Dane finansowe Banku

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2023

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2022

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2023 – MREL (uwzględniający interpretację BFG dotyczącą załącznika EU TLAC3b)

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2023

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2022

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2021

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2020

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2019