linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Dane finansowe Banku - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Dane finansowe Banku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 30.03.2021

Sprawozdanie finansowe 31.12.2020

Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim wg stanu na dzień 31.12.2020