linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Wskaźniki referencyjne - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Wskaźniki referencyjne

Klauzula awaryjna w przypadku czasowego lub trwałego zaprzestania opracowywania stawki WIBID, która jest stawka referencyjna wykorzystywana do ustalania oprocentowania depozytów, lub zmiany metody jej obliczania

 

pliki do pobrania:

wskaźniki referencyjne