linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Ład korporacyjny

Zarówno Członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22 aa Ustawy Prawo Bankowe. Skład Rady Nadzorczej został zgłoszony do Komisji Nadzoru Finansowego, która nie zgłosiła uwag. W Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim z członków Rady Nadzorczej powołano trzyosobowy skład Komitetu Audytu.

Pliki do pobrania:

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń

Polityka Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim o stosowaniu “Zasad Ładu Korporacyjnego”

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2020

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2019

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2018

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2017

Ujawnienie informacji BS Starogard Gd. na dzień 31.12.2016

Statut System kontroli wewnętrznej

Ocena Rady Nadzorczej stosowanej Polityki Ładu Korporacyjnego w 2021 roku

Ocena Rady Nadzorczej stosowanej Polityki Ładu Korporacyjnego w 2020 roku

Ocena Rady Nadzorczej stosowanej Polityki Ładu Korporacyjnego w 2019 roku