linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Ład korporacyjny

Zarówno Członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22 aa Ustawy Prawo Bankowe. Skład Rady Nadzorczej został zgłoszony do Komisji Nadzoru Finansowego, która nie zgłosiła uwag. W Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim z członków Rady Nadzorczej powołano trzyosobowy skład Komitetu Audytu.

Pliki do pobrania:

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń

Polityka Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim o stosowaniu “Zasad Ładu Korporacyjnego”

System kontroli wewnętrznej

Ocena Rady Nadzorczej stosowanej Polityki Ładu Korporacyjnego w 2022 roku

Ocena Rady Nadzorczej stosowanej Polityki Ładu Korporacyjnego w 2021 roku

Ocena Rady Nadzorczej stosowanej Polityki Ładu Korporacyjnego w 2020 roku

Ocena Rady Nadzorczej stosowanej Polityki Ładu Korporacyjnego w 2019 roku