linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Reklamacje - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Reklamacje

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji, skarg oraz wniosków

Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego.

Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego.

Formularz reklamacji dotyczący karty dla klienta indywidualnego.

Formularz reklamacji dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego.

Formularza reklamacji dotyczący reklamacji ubezpieczeniowych.