linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt na szóstkę - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyt na szóstkę

Loteria promocyjna „Kredyt na szóstkę”

Kończą się wakacje, a Twój uszczuplony budżet potrzebuje zastrzyku gotówki?

Szukasz dodatkowych pieniędzy na przybory szkolne, czesne, nowy komputer, a może marzy Ci się remont domu?

Weź udział w loterii „Kredyt na szóstkę”! Skorzystaj z kredytu gotówkowego w naszym Banku i wygraj nagrody, które ułatwią naukę i zagwarantują świetną zabawę!

Loteria promocyjna „Kredyt na szóstkę” trwa od 12 sierpnia do 11 października 2019 roku.

Każde 1000 złotych kredytu to szansa na jedną z atrakcyjnych nagród:

Szczegóły w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim

Zapraszamy !!!

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 15000,00 zł, całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,37%, całkowity koszt kredytu wynosi  2 388,33 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 225,00 zł (prowizja w wysokości 1,50% min. 100,00zł dla posiadaczy ROR, rachunków bieżących oraz dla Klientów ubiegających się po raz pierwszy o kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim; dla pozostałych 3,00%), odsetki od kredytu 2 019,33 zł, koszt usług dodatkowych 144,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,53%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 17 388,33 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19-08-2019 r.

 

Regulamin kredytu