linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt w rachunku bieżącym ROLNIK - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyt w rachunku bieżącym ROLNIK

Kredyt w rachunku bieżącym ROLNIK

Przeznaczenie

Finansowanie wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego np.:

 • zapasów o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej,

 • należności,

 • stada podstawowego,

 • ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,

 • linii technologicznych,

 • spłatę zadłużenia w innych bankach.

 Charakterystyka produktu

 • kwota kredytu jest uzależniona od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, którego minimalna wielkość wynosi 5 ha. Maksymalna kwota kredytu to 50% wartości gruntów rolnych, jednak nie więcej niż 1.000.000 zł,

 • okres kredytowania do 60 miesięcy; istnieje możliwość przedłużenia maksymalnego okresu kredytowania o kolejne 60 miesięcy,

 • kredyt ma charakter odnawialny tzn. każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w BS daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu

 • zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości rolnej,

 • spłata kredytu następuje w terminach ustalonych w umowie o kredyt,

 • oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalane w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę BS,

Oprocentowanie i prowizja – szczegóły dostępne w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.