linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek lokat terminowych - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Rachunek lokat terminowych

Rachunek lokat terminowych

Posiadacze rachunków mogą lokować swoje przejściowe nadwyżki finansowe na rachunkach lokat terminowych na dogodne wybrane przez siebie terminy. Oferujemy następujące okresy dla przechowywania środków:

  •  1, 2, 3 i 6 miesięcy – oprocentowanie stałe lub zmienne,
  • 9, 12, 24 i 36 miesięcy – oprocentowanie zmienne,
  • 6 miesięcy – lokata promocyjna „SGB”

Wpłaty środków na rachunek lokaty można dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 PLN.