linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunki rozliczeniowe - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Rachunki rozliczeniowe

Rachunki rozliczeniowe, bieżące i pomocnicze, prowadzone są dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek (spółki, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedsiębiorcy indywidualni, parafie, zakłady opieki zdrowotnej, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe).

Rachunki rozliczeniowe prowadzone są w walutach: PLN, EUR, USD, GBP.

Służą one do przeprowadzania rozliczeń, związanych z prowadzoną działalnością, z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (realizujemy przelewy transgraniczne).

Posiadacz rachunku ma możliwość przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w formie:

Wszystkie rozliczenia są realizowane poprzez elektroniczny system rozliczeń ELIXIR.

Wypłat gotówkowych z rachunku Klienci mogą dokonywać na podstawie:

Do rachunków rozliczeniowych wydawane są międzynarodowe karty płatnicze:

Posiadaczom rachunków proponujemy korzystanie z systemu bankowości internetowej.