linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Klienci Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim mogą już składać wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0

 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim rozpoczął od 15.01.2021 r. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną warunki określone w  REGULAMINIE UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości.

Wnioski o finansowanie w postaci subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 są dostępne się na stronie www.pfr.pl oraz na stronie  https://www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-finansowa-pfr-2-0/